Header subtitle 1
Header Subtitle 3 Header Title 2

Bill of Loading anlami nedir? (B/L Konşimento) : Tren,uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malını taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren bir belgedir.

 

Proforma İnvoice anlami nedir? (PI Proforma Fatura) : Alıcıya satılacak malın cinsi,kalitesi,tahmini fiyatı ve bedeli,satış koşulları hakkında bir bilgi vermek üzere düzenlenen ve daha çok bir teklif niteliği taşıyan fatura çeşidir.

 

Certificate of Origin anlami nedir? (CO Menşe Şahadetnamesi) :  Bir malın üretildiği veya yapıldığı ülkeyi gösteren ve idari makamlarınca onaylanmış ve alıcı ülkenin konsoloslarınca vize edilen bir belgedir.

 

Commercial Invoice anlami nedir (Ticari Fatura) : Alıcı ile satıcı arasında yapılan işlemin bir kaydıdır

 

Cost And Freight anlami nedir? (CFR) : Mal bedeli ve navlun.

 

Air Freight (Hava Navlunu) anlami nedir? : Havayolu ile yük taşıma ücreti

 

Airway Bill anlami nedir? (Hava Taşıma Senedi) : Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin etmek için uygulanan sigorta

 

Cash on Delivery anlami nedir? (Mal Karşılığı Ödeme) : İhraç edilen malın bedelinin,malın ihracatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesidir.

 

Fordwarding Agent anlami nedir?  (Nakliyat Acentası) : Malların taşınması ile uzmanlaşmış kişi,genellikle nakliyat komisyoncusudur.

 

Freight Insurance anlami nedir?  (Nakliyat Sigortası) : Taşımada mallara veya taşıma araçlarına gelecek zararları karşılayacak olan sigorta

 

Freight anlami nedir? (Navlun) : Taşıyıcının nam ve hesabına ödenecek olan,eşya ve yolcunun taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır.

 

Ordino anlami nedir? : Yükleme ve boşaltma yapılmadan önce bunun ne şekilde yapılacağını göstermek üzere gemi acentalarının kaptana veya nakliye acentalarının nakliyeciye hitaben yazdıkları talimat.