Header subtitle 1
Header Subtitle 3 Header Title 2

DENIZYOLU TASIMA UNSURLARINDA KULLANILAN KONTEYNER TİPLERİ VE AÇIKLAMALARI


Günümüzde bir malın hasarsız olarak uzak pazarlara sunulması, başka bir deyişle nakliyesi, malın kalitesi ve fiyatı kadar önemli bir unsur haline gelmiştir. Malı hasarsız, mümkün olduğu kadar kısa sürede ve ucuz bir şekilde üretim noktasından pazarlara taşıyabilmek rekabet gücünün önemli bir parçası olmuştur. Bu durum taşınacak mesafenin arttığı ve taşıma imkanlarının çeşitlendiği dış ticarette daha önemli bir boyut kazanmaktadır.

Deniz taşımacılığı;

– Bir defada çok fazla yük ulaştırması,
– Güvenilir olması,
– Sınır aşımı olmaması,
– Mal zaiyatının minimum düzeyde olması,
– Diğer kayıpların hemen hemen hiç olmaması,
– Hava yoluna göre 14, karayoluna göre 7, demiryoluna göre 3,5 kat daha ucuz olmasından dolayı dünyada en çok tercih edilen ulaşım şeklidir.

Deniz yoluyla bir defada en çok yük, en güvenli şekilde, en ucuza taşınmaktadır. Ülkeler arası sınır aşımı problemi yoktur. Amerika’dan alınan bir mal sınır aşmadan doğrudan ülkemize gelir, ülkemizden ihraç edilen mal sınır aşmadan doğrudan Hollanda’ya gidebilir.

Kısaca bu bilgiler ışığında denizyolu taşımacılığında önemli yere sahip olan konteyner taşımacılığı bölümünde konteyner tipleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
 

 

20′ Standard DRY VAN(DC)

MAX YUKLEMEDARAKAPASİTEIC YUKSEKLIKIC GENISLIKIC UZUNLUKKAPI YUKSEKLIGIKAPI GENISLIGI
28180 Kg2300 Kg33,2 Cu.m2394 mm2350 mm5897 mm2278 m2341 mm


 

40′ Standard DRY VAN(DC

MAX YUKLEMEDARAKAPASITEIC YUKSEKLIKIC GENISLIKIC UZUNLUKKAPI YUKSEKLIGIKAPI GENISLIGI
26630 Kg3850 Kg67,7 Cu.m2394 mm2350 mm12030 mm2278 mm2341 mm


 

40′ High Cube DRY( HC)

MAX YUKLEMEDARAKAPASITEIC YUKSEKLIKIC GENISLIKIC UZUNLUKKAPI YUKSEKLIGIKAPI GENISLIGI
26280 Kg4200 Kg76,3 Cu.m2699 mm2350 mm12030 mm2583 mm2338 mm


Bu tip konteynerler nispeten hafif fakat volümü yüksek malların taşınmasında kullanılır. Yükseklikleri normal 40′ konteyner oranla 30 cm daha fazladır.

20′ Open Top( OT)

MAX YUKLEMEDARAKAPASITEIC YUKSEKLIKIC GENISLIKIC UZUNLUKKAPI YUKSEKLIGIKAPI GENISLIGI
28250 Kg2230 Kg32 Cu.m2351 mm2350-2230*mm5890 mm2279 mm2338-1948*mm

 

40’Open Top ( OT) 

MAX YUKLEMEDARAKAPASITEIC YUKSEKLIKIC GENISLIKIC UZUNLUKKAPI YUKSEKLIGIKAPI GENISLIGI
26780 Kg3700 Kg67 Cu.m2351 mm2350-2230*mm12024 mm2279 mm2338-1948*mm


 

40′ Open Top High Cube (OTHC)

MAX YUKLEMEDARAKAPASITEIC YUKSEKLIKIC GENISLIKIC UZUNLUKKAPI YUKSEKLIGIKAPI GENISLIGI
26480 Kg4000 Kg75 Cu.m2656 mm2350-2230*mm12024 mm2584 mm2338-1948*mm


OT KONTEYNER İÇİN GENEL BİLGİ (20-40-DC/HC—OT)

****Tipik bir genel amaçlı konteynerin uzunluk ve genişlik ölçülerini taşır tek bir farkla “sabit bir üstü ” yoktur.Konteynere kapıdan sığmayacak kadar uzun/geniş olan yüklerin ancak vinç yada benzeri araçlarla üstten konabileceği durumlarda kullanılır. En çok makina, mermer levhalar, alüminyum profiller vs taşınır. Open top konteyner çoğu zaman üstten taşması olan yükler içinde kullanılır. Yükleme sonrası bir branda ile sıkıca örtülür. Tabanı, ağır yükleri taşımasından dolayı biraz daha kalındır ve özel ekipman sınıfına girdiğinden navluna genellikle surcharge (ilave masraf) eklenir.


 

40′ Pallet Wide – Sea Cell(PWSC)

MAX YUKLEMEDARAKAPASITEIC YUKSEKLIKIC GENISLIKIC UZUNLUKKAPI YUKSEKLIGIKAPI GENISLIGI
29900 Kg4100 Kg70,1 Cu.m2389 mm2426 mm12100 mm2280 mm2360 mm


 

40′ Pallet Wide – Sea Cell High Cube(PWSC-HQ)

MAX YUKLEMEDARAKAPASITEIC YUKSEKLIKIC GENISLIKIC UZUNLUKKAPI YUKSEKLIGIKAPI GENISLIGI
29850 Kg4150 Kg79,1 Cu.m2694 mm2426 mm12100 mm2585 mm2360 mm


PALLET WIDE KONTEYNER İÇİN GENEL BİLGİ:

Bazen kısaca “flat” olarak da adlandırılır. Bu tip konteynerin iki kenarı ve üstü yoktur. Bazen her iki baş kısmı da yerinden çıkarılabilir. Flat konteyner her iki yandan ve üstten taşmalı malların yüklenmesine uygunluğu nedeniyle navluna oldukça fazla surcharge eklenebilir. Konteynerin tabanı çok kalındır.


 

20′ Flat Rack (FR)

MAX
YUKLEME
DARAIC YUKSEKLIKIC GENISLIKIC UZUNLUKKOSE DAYANAKLARI ARASI GENISLIKKOSE DAYANAKLARI ARASI UZUNLUKYUKSEKLIK
31220 Kg2780 Kg2233 mm2174 mm6042 mm2226 mm5638 mm370 mm

 

 

40’Flat Rack (FR)

MAX
YUKLEME
DARAIC YUKSEKLIKIC GENISLIKIC UZUNLUKKOSE DAYANAKLARI ARASI GENISLIKKOSE DAYANAKLARI ARASI UZUNLUKYUKSEKLIK
40500 Kg4950 Kg1955 mm2380 mm12176 mm2230 mm11776 mm648 mm


 

40′ Reefer High Cube (RFHQ)

MAX YUKLEMEDARAKAPASITEIC YUKSEKLIKIC GENISLIKIC UZUNLUKKAPI YUKSEKLIGIKAPI GENISLIGI
29900 Kg4100 Kg66,1 Kg2505 mm2286 mm11557 mm2478 mm2286 mm


SOGUTMALI (REF.) KONTEYNER İÇİN GENEL BİLGİ:

Konteynere takılan ve elektrik ya da disel motor ile çalıştırılan bir soğutma ünitesi ile, genellikle gıda ürünleri başta olmak üzere, diğer yüklerinde soğutma kontrollü olarak taşınmasında kullanılır.