Header subtitle 1
Header Subtitle 3 Header Title 2

İthalat; yurda sokulmak istenen eşyanın yürürlükteki ithalat ve gümrük mevzuatına uygun şekilde başka ülkelerden veya serbest bölgelerden Türkiye’deki gümrük bölgelerine getirilmesi ya da müsteşarlıkla ithalat olarak kabul edilecek diğer giriş ve işlemleri ifade etmektedir.

İthalat işleminin gerçekleşebilmesi için dış ticarete konu eşya ve bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir.

İlk defa ithalat yapılacaksa mutlaka Gümrük İdaresi’ne kayıt olunması şarttır.
Gümrük İdaresi’ne kayıt için gerekli evraklar şunlardır;

  • Tüzel kişiler için imza sirküleri, gerçek kişiler için imza beyannamesi
  • Faaliyet belgesi (tüzel kişiler için)
  • Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişiler için)
  • Vergi mükellefiyet yazısı (tüzel kişiler için)
  • Vekaletname (temsil yoluyla işlem yapılması durumunda)
  • Yetkililerin kimlik fotokopisi

Sega Gümrük olarak; ithalat işlemleri öncesi alınması gereken tüm ön izinlere ait (TSE, CE, kayıt belgesi, Tarım İl Müdürlüğü izni, ithal lisansı, İŞGÜM v.b.) müracaatları, izinlerin alınmasını ve belgelerin ilgili kuruluşlardan temin edilmesi, genel uygulamalardan sonra ithal edilecek eşyanın, tabi olduğu mevzuata göre vergilerinin ödenmesi ve diğer ithalat işlemlerini büyük özveri ve titizlikle gerçekleştirmekteyiz.