Header subtitle 1
Header Subtitle 3 Header Title 2

İhracat; yurtdışına çıkışı planlanan eşyanın yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması ya da müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek diğer çıkış ve işlemleri ifade etmektedir.
İhracat rejimi; serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

İhracat işleminin gerçekleşebilmesi için satılacak dış ticarete konu eşya ve bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir.

İlk defa ihracat yapılacaksa mutlaka Gümrük İdaresi’ne ve İhracatçılar Birliği’ne kayıt olunması şarttır. Kayıt için gerekli evraklar şunlardır;

  • Tüzel kişiler için imza sirküleri, gerçek kişiler için imza beyannamesi
  • Faaliyet belgesi (tüzel kişiler için)
  • Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişiler için)
  • Vergi mükellefiyet yazısı (tüzel kişiler için)
  • Vekaletname (temsil yoluyla işlem yapılması durumunda)
  • Yetkililerin kimlik fotokopisi

Genel uygulamalardan sonra ihracatı yapılacak malın tabi olduğu mevzuata göre; diğer işlemler de (fatura düzenlenmesi, fatura bedeline göre belirlenen İhracatçılar Birliği ücretinin ödenmesi, dolaşım belgesinin hazırlanması vb.) gerçekleştirilir.